pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

Tit.2:11-12

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem,audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā.