pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

2.Moz.23:8

Neņem uzpirkšanas dāvanas, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas.