piektdiena, 2013. gada 24. maijs

Ps.115:1

Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!