piektdiena, 2013. gada 24. maijs

Lk.11:2

Viņš tiem sacīja: "Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds."