ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Mt.5:17

Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.