ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Ec.20:11

Es tiem devu Savus likumus un mācīju tiem Savus baušļus; kas tos tur, tas dzīvos.