ceturtdiena, 2013. gada 9. maijs

Jer.32:39

Es tiem piešķiršu vienādas sirds domas un vienādu dzīves ceļu, lai tie Mani bīstas visu savu mūžu sev un saviem bērniem par svētību.