trešdiena, 2013. gada 8. maijs

Ef.5:17

Nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.