trešdiena, 2013. gada 1. maijs

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu.