trešdiena, 2013. gada 1. maijs

3.Moz.22:31

Turiet Manus baušļus un pildiet tos,- Es esmu Tas Kungs!