pirmdiena, 2013. gada 8. aprīlis

Īj.12:10

Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars!