pirmdiena, 2013. gada 8. aprīlis

Ap.d.17:27-28

Jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam.