ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Ps.112:1

Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas To Kungu, kam ir sirsnīgs prieks par Viņa baušļiem!