trešdiena, 2013. gada 13. marts

Lk.8:15

Bet, kas labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.