piektdiena, 2013. gada 1. marts

Filem.1:25

Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu!