piektdiena, 2013. gada 1. marts

4.Moz.6:24

Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā!