ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

Atkl.14:7

Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.