ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

1.Lku.29:11

Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev!