piektdiena, 2013. gada 22. februāris

Ps.124:7

Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem; pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti!