ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

Ebr.13:15

Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.