trešdiena, 2013. gada 13. februāris

Mk.11:24

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.