trešdiena, 2013. gada 13. februāris

1.Sam.1:27

Tas Kungs man to ir devis, ko es esmu no Viņa lūgusi.