piektdiena, 2013. gada 1. februāris

Kol.2:3

Kristū apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības.