piektdiena, 2013. gada 1. februāris

Jes.5:21

Bēdas lai tiem, kas tikai pašu acīs ir gudri un prātīgi tikai paši savās iedomās!