piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Jer.17:5, 7

Tā saka Tas Kungs: "Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni un kura sirds atkāpjas no Tā Kunga! ...Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!"