piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Ebr.3:14

Mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru.