pirmdiena, 2012. gada 24. decembris

Sal.pam.14:31

Kas vājajam dara pāri, tas nonievā viņa Radītāju.