svētdiena, 2012. gada 23. decembris

Kol.1:13

Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā