piektdiena, 2012. gada 21. decembris

Joēla 3:1

Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu.