ceturtdiena, 2012. gada 20. decembris

2.Kor.3:5

Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva,