piektdiena, 2012. gada 2. novembris

Raudu dz.3:26

Ir labi klusā garā gaidīt uz Tā Kunga palīdzību.