piektdiena, 2012. gada 2. novembris

Lk.21:19

Ar savu izturību jūs iemantosit sev dzīvību!