piektdiena, 2012. gada 30. novembris

Ps.104:33

Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu!