piektdiena, 2012. gada 30. novembris

2.Tim.4:18

Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā - Viņam lai ir gods mūžu mūžos.