pirmdiena, 2012. gada 12. novembris

1.Sam.16:7

Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.