pirmdiena, 2012. gada 12. novembris

1.Pēt.1:15

Sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā.