piektdiena, 2012. gada 5. oktobris

Ps.98:2

Tas Kungs ir zināmu darījis Savu palīdzīgo un svētīgo rīcību, tautu priekšā Viņš ir atklājis Savu taisnīgumu.