piektdiena, 2012. gada 5. oktobris

Ap.d.28:28

Tad zinait, ka Dievs pestīšanu sūtījis pagāniem, un tie to dzirdēs.