trešdiena, 2012. gada 24. oktobris

Jņ.6:39

Tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā - pastarā dienā.