trešdiena, 2012. gada 24. oktobris

Ec.34:16

Nomaldījušās Es uzmeklēšu, noklīdušās Es salasīšu un atgādāšu atpakaļ.