pirmdiena, 2012. gada 29. oktobris

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to.