pirmdiena, 2012. gada 29. oktobris

1.Sam.7:12

"Līdz šejienei Tas Kungs mums ir palīdzējis."