pirmdiena, 2012. gada 10. septembris

Ps.121:4

Redzi, Israēla sargs nesnauž un neguļ.