svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Jņ.11:26

Ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!