trešdiena, 2012. gada 1. augusts

Kol.2:15

Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.