trešdiena, 2012. gada 1. augusts

Jes.63:15

Raugies no debesīm lejup un skaties šurp no Sava svētā godības mājokļa! Kur ir Tava bardzība un Tava vara?