svētdiena, 2012. gada 19. augusts

Jes.42:16

Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas.