svētdiena, 2012. gada 19. augusts

1.Jņ,1:5

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības.