trešdiena, 2012. gada 25. jūlijs

Jņ.14:14

Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.