ceturtdiena, 2012. gada 26. jūlijs

5.Moz.8:10

Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu.